"vigorously oppose" — Słownik kolokacji angielskich

vigorously oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): energicznie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + vigorously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    State officials have said they will vigorously oppose such a step.