"long stick" — Słownik kolokacji angielskich

long stick kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długi patyk
  1. long przymiotnik + stick rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was not fire on the end of a long stick.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo