PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"long oppose" — Słownik kolokacji angielskich

long oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: long opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długo sprzeciw się
  1. oppose czasownik + long przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    A number of different groups have long opposed the regime.