"survive long" — Słownik kolokacji angielskich

survive long kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeżyj długo
  1. survive czasownik + long przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    A great many of the children did not survive long.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo