BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) empty, vacant, half-empty
Kolokacji: 3
(7) packed, crowded, overcrowded
Kolokacji: 3
(13) main, independent
Kolokacji: 2
  • A medieval house had stood on the site since at least 1600 and possibly the 1200s.
  • There are, however, not so many medieval houses as you might expect to find.
  • It is likely that the medieval house was replaced by a structure on the site of the present building in the 16th century.
  • It was one of the medieval houses on the plaza.
  • It was built in 1851, on the site of a 14th-century moated medieval house.
  • The museum is based in a medieval manor house, believed to date back to 1280.
  • Formal gardens and a canal were created as part of changes made to the medieval house in the 17th century.
  • Originally it consisted of two medieval houses which were joined together in the 18th century.
  • The market place is also surrounded by medieval houses.
  • The mansion is built up of several medieval houses.
3. early house = wczesny dom early house
4. present house = obecny dom present house
5. ancient house = starożytny dom ancient house
6. Gothic house = Gotycki dom Gothic house
8. century-old house = wiek-stary dom century-old house
9. previous house = poprzedni dom previous house
10. antique house = zabytkowy dom antique house
(20) little, tiny, miniature
Kolokacji: 3
(26) dark, gloomy, dingy
Kolokacji: 3
(27) private, individual, secluded
Kolokacji: 3
(30) American, English
Kolokacji: 2
(32) local, pharmaceutical
Kolokacji: 2
(37) French, Parisian
Kolokacji: 2
(39) comfortable, cozy
Kolokacji: 2
(51) narrow, certain
Kolokacji: 2
(54) fiscal, financial, commercial
Kolokacji: 3
(55) sold-out, unsold
Kolokacji: 2
(59) Japanese, Indian
Kolokacji: 2
(60) strange, quaint
Kolokacji: 2
(62) Italianate
Kolokacji: 1
(63) wrong, ugly, squalid
Kolokacji: 3
(65) fortified, moated
Kolokacji: 2
(68) split-level, rival, boxy
Kolokacji: 3
(70) German, Prussian
Kolokacji: 2
(71) Dutch, Austrian, Hungarian
Kolokacji: 3
(74) warm, smart, strong
Kolokacji: 3
(75) bawdy, dirty
Kolokacji: 2
(78) Elizabethan, Tudor-style
Kolokacji: 2
(79) Chinese, Irish, beloved
Kolokacji: 3
(81) rectangular, round, domed
Kolokacji: 3
(82) Roman, Italian
Kolokacji: 2
(83) Spanish, Spanish-style
Kolokacji: 2
(84) sturdy, well-preserved
Kolokacji: 2
(89) decrepit, rickety
Kolokacji: 2
(91) occasional, random
Kolokacji: 2
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.