BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ancient house" — Słownik kolokacji angielskich

ancient house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starożytny dom
  1. ancient przymiotnik + house rzeczownik
    Silna kolokacja

    Maybe they form the roof of an ancient house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo