BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
(1) burn, reopen
Kolokacji: 3
(2) vote, choose, elect
Kolokacji: 3
(14) consider, debate, reflect
Kolokacji: 3
3. House adopts = Izba przyjmuje House adopts
5. house collapses = dom zawala się house collapses
6. house changes = zmiany domu house changes
  • The house had changed here and there over the years.
  • In the late 1990s the house once again changed hands.
  • Unlike the baseball field, the house had changed a great deal.
  • It was great to read your article about my old neighborhood where the houses have not changed much.
  • The house changed hands many times over the years before finally being demolished.
  • Over the last few years the house has changed hands many times.
  • The house has changed hands many times over the last fifty years.
  • In fact, the house had changed her life, and all for the better.
  • Since then the house had changed ownership many times before burning to the ground in 1934.
  • The house has changed hands several times since its fraternity days.
7. House fails = Izba oceny niedostateczne House fails
9. house undergoes = dom przechodzi house undergoes
10. house acquires = dom nabywa house acquires
11. house rents = czynsze domu house rents
12. house crumbles = szarlotki z kruszonką domu house crumbles
13. house breaks = dom psuje się house breaks
14. house wearing = noszenie domu house wearing
15. house converts = dom rozkłada się house converts
(18) continue, dot, cover, paint
Kolokacji: 4
(23) survive, exist, live
Kolokacji: 3
(25) wait, await
Kolokacji: 2
(26) smell, reek
Kolokacji: 2
(28) shake, tremble
Kolokacji: 2
(30) plan, mean, hope, design
Kolokacji: 4
(31) know, realize, recognize
Kolokacji: 3
(32) convene, cluster, reconvene
Kolokacji: 3
(33) override, overturn, reverse
Kolokacji: 3
(34) explode, increase
Kolokacji: 2
(35) draw, attract, host
Kolokacji: 3
(36) creak, resound
Kolokacji: 2
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.