BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"use the house" — Słownik kolokacji angielskich

use the house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj domu
  1. use czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I used the old house over in the back street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo