BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"house takes" — Słownik kolokacji angielskich

house takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dom bierze
  1. house rzeczownik + take czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    After the first 100 days, he said, the House would take three weeks off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo