BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"Gothic house" — Słownik kolokacji angielskich

Gothic house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gotycki dom
  1. gothic przymiotnik + house rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was built to accommodate 120 children with classroom, outer porch, and a caretaker's house attached, the design being early domestic Gothic.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo