BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"House fails" — Słownik kolokacji angielskich

House fails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba oceny niedostateczne
  1. house rzeczownik + fail czasownik
    Zwykła kolokacja

    The House failed to reach that margin by five votes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo