KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
1. go without saying = obądź się bez mówienia go without saying
2. go on talking = kontynuuj rozmawianie go on talking
3. tell to go = każ pójść tell to go
4. tell go = mówić przejdź tell go
5. go as saying = pójdź jako mówienie go as saying
6. motion to go = wniosek o pójście motion to go
7. say going = powiedz pójście say going
8. instruct to go = poinstruuj by pójść instruct to go
  • Jesus instructed them to go and tell his disciples that he was risen from the dead.
  • He instructed me to go to a public telephone and call him on an 'emergency' number be had previously provided.
  • When they complain, she instructs them to go home and read the book.
  • She calls Axel and he instructs her to go to his father's old house.
  • He instructs her to go to the city of Garrison.
  • "He instructed me to go through the passage and bar the rear door."
  • It instructed her to go to a small public library nearby and look up a certain book on Indian history.
  • Bryan instructs her to go to the nearest room and hide under a bed.
  • How was your wife instructed to go to the Harmon home tonight?
  • She instructs him to go to Mass and pray for a cure.
9. wave to go = fala pójść wave to go
10. go with saying = pójdź z mówieniem go with saying
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.