"say going" — Słownik kolokacji angielskich

say going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz pójście
  1. say czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    And she said Charlie your going to have a second chance.

    Podobne kolokacje: