"go with saying" — Słownik kolokacji angielskich

go with saying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź z mówieniem
  1. say czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Should I go on record with saying we don't care much for the timing of Dr. Stonehaven's death?

    Podobne kolokacje: