"wave to go" — Słownik kolokacji angielskich

wave to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fala pójść
  1. wave czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cushing was still standing there, waving at him to go back.

    Podobne kolokacje: