KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
1. go without saying = obądź się bez mówienia go without saying
  • Goes without saying I wouldn't do it on my own.
  • That he did as the old man told him goes without saying.
  • That went without saying, and the fact was significant in itself.
  • We need to be gone by then went without saying.
  • "You had no right going behind my back to him without ever saying a word to me."
  • Then he turned and went outside without saying a word.
  • The idea that America can and should be involved in the rest of the world goes without saying.
  • I turned away from the look in her eyes and went out of the room without saying anything more.
  • That the art will be very good goes without saying.
  • Went but an hour ago, without saying by your leave.
2. go on talking = kontynuuj rozmawianie go on talking
3. tell to go = każ pójść tell to go
4. tell go = mówić przejdź tell go
5. go as saying = pójdź jako mówienie go as saying
6. motion to go = wniosek o pójście motion to go
7. say going = powiedz pójście say going
8. instruct to go = poinstruuj by pójść instruct to go
9. wave to go = fala pójść wave to go
10. go with saying = pójdź z mówieniem go with saying
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.