TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
4. effort to encourage = wysiłek by zachęcać effort to encourage
  • He is perhaps best known today for his efforts to encourage Buddhism.
  • Recently there has been an effort to encourage people to consider other sources of water.
  • There has never been any effort to encourage Asians to become involved in the team sports world.
  • Do make the effort to encourage openness in your family.
  • The other school was the focus of a concerted effort to encourage the children to watch less television.
  • But in general young designers seemed pleased at the new efforts to encourage their work.
  • And most Kurds appeared to make no effort to encourage them to leave.
  • Please make every effort to attend and encourage your class members to come as well.
  • The speech today appeared, in part, to be an effort to encourage and add to these initiatives.
  • We need a sustained effort to encourage alternatives to oil.
5. encourage efforts = zachęcaj wysiłki encourage efforts
6. encourage action = zachęcaj działanie encourage action
7. encourage employment = zachęcaj do zatrudnienia encourage employment
8. encourage play = zachęcaj do gry encourage play
9. encourage applications = zachęcaj do stosowanie encourage applications
10. encourage protection = zachęcaj do ochrony encourage protection
11. encourage engagement = zachęcaj zaangażowanie encourage engagement
12. encourage gambling = zachęcaj do hazardu encourage gambling
(5) growth, habit, relaxation
Kolokacji: 3
(8) spam, passenger, commuter
Kolokacji: 3
(27) education, training, breeding
Kolokacji: 3
(31) son, girl, daughter
Kolokacji: 3
(32) investor, lender
Kolokacji: 2
(34) saving, standard
Kolokacji: 2
(39) visitor, visit
Kolokacji: 2
(41) reform, redevelopment
Kolokacji: 2
(42) teacher, manager, peasant
Kolokacji: 3
(44) spending, sales
Kolokacji: 2
(46) efficiency, coordination
Kolokacji: 2
(48) entrepreneurship, volunteerism
Kolokacji: 2
(49) owner, homeowner, retention
Kolokacji: 3
(50) responsibility, accountability
Kolokacji: 2
(53) democracy, sector, minority
Kolokacji: 3
(54) partnership, policy, bonding
Kolokacji: 3
(57) officer, official, stewardship
Kolokacji: 3
(61) openness, transparency
Kolokacji: 2
(62) lending, disclosure
Kolokacji: 2
(63) corporation, firm
Kolokacji: 2
(64) tenant, landlord, landowner
Kolokacji: 3
(66) Muslim, Catholic, Christian
Kolokacji: 3
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.