"encourage activity" — Słownik kolokacji angielskich

encourage activity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj działalność
  1. encourage czasownik + activity rzeczownik
    Silna kolokacja

    The city could also encourage activities like university research and technology.