"highly encouraged" — Słownik kolokacji angielskich

highly encouraged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo zachęcać
  1. encourage czasownik + highly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Debating is highly encouraged, leading to a number of national championship titles.