"quietly encouraged" — Słownik kolokacji angielskich

quietly encouraged kolokacja
Popularniejsza odmiana: quietly encourage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cicho zachęcać
  1. encourage czasownik + quietly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    As always, everyone quietly encouraged one another, the way a good family would.

powered by  eTutor logo