"encourage protection" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do ochrony
  1. encourage czasownik + protection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dr. Meinert said the department was trying to encourage "voluntary protection" in such cases.

powered by  eTutor logo