"encourage action" — Słownik kolokacji angielskich

encourage action kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj działanie
  1. encourage czasownik + action rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Join 47 other countries in this international initiative designed to encourage whole-school action for the environment.

powered by  eTutor logo