"encourage behavior" — Słownik kolokacji angielskich

encourage behavior kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do zachowania
  1. encourage czasownik + behavior rzeczownik
    Silna kolokacja

    "But if you build new ones all over the place, you're not doing a lot to encourage different behavior."