TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"effort to encourage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysiłek by zachęcać
  1. encourage czasownik + effort rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is perhaps best known today for his efforts to encourage Buddhism.