TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"encourage gambling" — Słownik kolokacji angielskich

encourage gambling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do hazardu
  1. encourage czasownik + gambling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bookmakers who encourage responsible gambling will close accounts where they see only large losses, unaware that the arb trader has made wins at other books.