"encourage gambling" — Słownik kolokacji angielskich

encourage gambling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do hazardu
  1. encourage czasownik + gambling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bookmakers who encourage responsible gambling will close accounts where they see only large losses, unaware that the arb trader has made wins at other books.

powered by  eTutor logo