"encourage behaviors" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage behavior
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do zachowań
  1. encourage czasownik + behavior rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But if you build new ones all over the place, you're not doing a lot to encourage different behavior."