"gently encourage" — Słownik kolokacji angielskich

gently encourage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łagodnie zachęcaj
  1. encourage czasownik + gently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Paul gently encourages her to receive the treatment that she needs.

powered by  eTutor logo