TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"encourage employment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do zatrudnienia
  1. encourage czasownik + employment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The taxation system was transformed to encourage enterprise and employment.