KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"encourage efforts" — Słownik kolokacji angielskich

encourage efforts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj wysiłki
  1. encourage czasownik + effort rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the commission - which can provide some grants - wants to find more examples and to encourage other efforts.

powered by  eTutor logo