PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage applications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do stosowanie
  1. encourage czasownik + application rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cellphonia explores the social, technological, and creative possibilities of cell phones with bias to encourage new applications for cultural growth.

powered by  eTutor logo