"encourage one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage participation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś udział
  1. encourage czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This section is about ways to encourage participation in the systems development process.

powered by  eTutor logo