"encourage engagement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj zaangażowanie
  1. encourage czasownik + engagement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Disengaged cliques did not encourage engagement "in much of anything, including drinking."

powered by  eTutor logo