Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dry przymiotnik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 280
dry season • dry forest • dry land • dry mouth • dry air • dry climate • dry summer • dry weather • dry cleaner • dry condition • dry lip • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
1. dry season = pora sucha dry season
2. dry forest = las suchy dry forest
3. dry land = suchy ląd dry land
4. dry mouth = sjalopenia, hiposaliwacja (zmniejszone wydzielanie śliny) dry mouth
5. dry air = sypkie powietrze dry air
6. dry climate = klimat kontynentalny, klimat suchy dry climate
7. dry summer = bezdeszczowe lato dry summer
  • Of course, a hot, dry summer would work against a good trout season.
  • But it had a dry summer so the water was low and still.
  • "I think it was because of the hot dry summer."
  • Cold suddenly in the hot, dry summer, Kim turned her head away.
  • That long dry summer of 1976 had started this way.
  • It had been a very dry summer here so far.
  • The fires of October 8, 1871, started after a long dry summer.
  • Together they saved more than 100 million gallons a day during a very hot, dry summer.
  • But rain sounded pretty good to us after a hot, dry summer in Washington.
  • Imagine my mental state at the end of a dry summer when it doesn't even have a surface.
9. dry cleaner = pralnia chemiczna dry cleaner
10. dry condition = ironiczny warunek dry condition
11. dry lip = sucha warga dry lip
12. dry skin = cera przesuszona, cera sucha, skóra sucha dry skin
13. dry spell = susza, suchy okres dry spell
14. dry grass = wyschnięta trawa dry grass
15. dry dock = suchy dok dry dock
16. dry ice = suchy lód dry ice
17. dry leaf = wyschnięty liść dry leaf
18. dry savanna = wyschnięta sawanna dry savanna
19. dry soil = sucha gleba dry soil
20. dry cleaning = czyszczenie na sucho dry cleaning
21. dry period = okres zasuszenia dry period
22. dry winter = bezdeszczowa zima dry winter
23. dry good = suchy dobry dry good
24. dry place = wyschnięte miejsce dry place
25. dry eye = suche oko dry eye
26. dry ground = wyschnięty teren dry ground
27. dry area = obszar suchy dry area
28. dry wine = wino wytrawne dry wine
29. dry throat = wyschnięte gardło dry throat
30. dry month = suchy miesiąc dry month
31. dry bed = suche łóżko dry bed
32. dry voice = oschły głos dry voice
33. dry clothes = suche ubranie dry clothes
34. dry grassland = suchy trawiasty obszar dry grassland
35. dry wood = suche drzewo dry wood
36. dry run = przebieg próbny, próba generalna dry run
37. dry wit = ironiczne poczucie humoru dry wit
38. dry wind = suchy wiatr dry wind
39. dry humor = sarkastyczne poczucie humoru, ironiczne poczucie humoru dry humor
40. dry sand = masa formierska słaba dry sand
41. dry ingredient = sypki składnik dry ingredient
42. dry bone = sucha kość dry bone
43. dry heat = suche gorąco dry heat
44. dry year = suchy rok dry year
45. dry day = bezdeszczowy dzień dry day
46. dry region = wyschnięty region dry region
47. dry tone = oschły ton dry tone
48. dry cough = suchy kaszel dry cough
49. dry rot = próchnienie, suchy mursz (choroba drewna) dry rot
50. dry sense = ironiczny sens dry sense
51. dry habitat = wyschnięte siedlisko dry habitat
52. dry riverbed = wyschnięte łożysko rzeki dry riverbed
53. dry weight = sucha waga, ciężar suchej masy dry weight
54. dry chuckle = suchy zdławiony chichot dry chuckle
55. dry twig = wyschnięta gałązka dry twig
56. dry stick = wyschnięty patyk dry stick
57. dry sound = suchy dźwięk dry sound
58. dry food = sypkie jedzenie dry food
59. dry earth = sucha ziemia dry earth
60. dry environment = wyschnięte środowisko dry environment
61. dry spot = wyschnięte miejsce dry spot
62. dry branch = wyschnięta gałąź dry branch
63. dry valley = wyschnięta dolina dry valley
64. dry moat = sucha fosa dry moat
65. dry martini = drink z Martini dry martini
66. dry desert = wyschnięta pustynia dry desert
67. dry county = hrabstwo w USA\, w którym sprzedaż alkoholu jest zabroniona dry county
68. dry laugh = suchy śmiech dry laugh
69. dry part = sucha część dry part
70. dry surface = wyschnięta powierzchnia dry surface
71. dry bread = suchy chleb (np. bez masła) dry bread
72. dry hole = odwiert suchy nieproduktywny (w przemyśle naftowym) dry hole
73. dry hand = sucha ręka dry hand
74. dry powder = suchy proszek dry powder
75. dry slope = sztuczny stok narciarski dry slope
76. dry hair = przesuszone włosy, suche włosy dry hair
77. dry plain = sucha równina dry plain
78. dry lake = jezioro reliktowe dry lake
79. dry brush = sucha szczotka dry brush
80. dry smile = suchy uśmiech dry smile
czasownik + dry
Kolokacji: 28
run dry • feel dry • go dry • keep dry • suck dry • ...
przysłówek + dry
Kolokacji: 33
completely dry • relatively dry • suddenly dry • extremely dry • fairly dry • ...
dry + przyimek
Kolokacji: 13
dry with • dry for • dry in • dry on • dry to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.