BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) clutch, clasp, hang, cling
Kolokacji: 7
(8) open, expose, get, leave
Kolokacji: 4
(10) puff, expand
Kolokacji: 2
(12) strap, pin
Kolokacji: 2
(13) thud, rumble
Kolokacji: 2
1. look at one's chest = patrzeć czyjś klatka piersiowa look at one's chest
2. lift one's chest = winda czyjś klatka piersiowa lift one's chest
3. lift from one's chest = winda z czyjś klatka piersiowa lift from one's chest
4. stick out one's chest = patyk na zewnątrz czyjś klatka piersiowa stick out one's chest
  • Burl saw her fear and stuck his chest out.
  • She sat up straighter and stuck out her narrow chest.
  • Harris is not afraid to stick out his chest, either.
  • The little old man stuck out his chest and smiled proudly.
  • He stood up straight and stuck out his chest.
  • Learn, however, to stick out your chest and proudly announce, "Yes!
  • He was standing up, sticking his chest out and showing off his balls.
  • He stopped in front of G-8 and stuck out his puny chest.
  • Beating the Packers gives you a chance to boast, to stick out your chest.
  • He stuck out his chest a bit and pulled on his short white beard in pride.
5. rise in one's chest = wzrost w czyjś klatka piersiowa rise in one's chest
6. suffer to chest = cierp do klatki piersiowej suffer to chest
7. stand chest = stojak klatka piersiowa stand chest
8. appear on one's chest = pojawiać się na czyjś klatka piersiowa appear on one's chest
(15) protrude, thrust
Kolokacji: 2
(16) stab, run
Kolokacji: 2
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.