"look at one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć czyjś klatka piersiowa
  1. look czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even when I was a young girl, they only looked at my chest, not my face.