"appear on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się na czyjś klatka piersiowa
  1. appear czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A bright scratch appeared on the soldier's massive chest.