"stick out one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patyk na zewnątrz czyjś klatka piersiowa
  1. stick czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Burl saw her fear and stuck his chest out.