"sweaty chest" — Słownik kolokacji angielskich

sweaty chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spocona klatka piersiowa
  1. sweaty przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Quickly, he washed his face, hands, and arms, then splashed cold water on his sweaty chest.

    Podobne kolokacje: