"suffer to chest" — Słownik kolokacji angielskich

suffer to chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp do klatki piersiowej
  1. suffer czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1938 Morton was stabbed by a friend of the owner and suffered wounds to the head and chest.