"stand chest" — Słownik kolokacji angielskich

stand chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stojak klatka piersiowa
  1. stand czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the floor of the boat tore loose, he hopped out and put it back together while standing chest deep in the water.