"stand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stand czasownik

stand + rzeczownik
Kolokacji: 82
stand trial • stand guard • stand firm • stand watch • stand shoulder • stand side • stand hands • stand one's ground • stand face • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. stand trial = stanąć przed sądem stand trial
2. stand guard = stać na straży stand guard
3. stand firm = nie ustępować stand firm
6. stand side = stojak strona stand side
7. stand one's ground = nie ustępować pola stand one's ground
11. stand pat = twardo obstawać przy swoim stand pat
13. stand a distance = toleruj odległość stand a distance
14. stand head = stojak głowa stand head
18. stand the test = wytrzymaj próbę stand the test
19. stand stock = towar stojaka stand stock
20. stand water = stojak woda stand water
21. stand stones = kamienie stojaka stand stones
22. stand a moment = postaw moment stand a moment
24. stand sentry = pilnować jakiegoś miejsca stand sentry
25. stand the way = postaw drogę stand the way
26. stand one's eyes = stać czyjś oczy stand one's eyes
czasownik + stand
Kolokacji: 46
remain standing • left standing • let stand • try to stand • continue to stand • allowed to stand • forced to stand • seem to stand • ...
stand + przyimek
Kolokacji: 95
stand up • stand out • stand on • stand at • stand behind • stand before • stand beside • stand outside • stand near • stand between • ...
stand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 299
stand alone • stand tall • stand ready • stand together • stand aside • stand motionless • stand silent • stand empty • stand nearby • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.