TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wykończenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykończenie" po polsku

wykończenie

rzeczownik
 1. finish ****
 2. trimming
  • lamówka, wykończenie, obszywka
   This blanket has a yellow trimming. (Ten koc ma żółtą obszywkę.)
 3. trim **
  • wykończenie (np. samochodu, stroju)
 4. finishing touch , final touch
 5. edging
 6. ground finish  
 7. pooping
 1. end somebody *****
phrasal verb
 1. do somebody in ****
 2. kill somebody off
  • wykończyć kogoś, uśmiercić kogoś
   We need to kill him off before he reveals our secrets. (Musimy go wykończyć, zanim wyjawi nasze sekrety.)
   He killed twenty people off and then escaped from prison. (Uśmiercił dwadzieścia osób, a potem uciekł z więzienia.)
 3. wipe somebody out
czasownik
 1. finish ****
 2. merk somebody
czasownik
 1. off , *****
  • zabić, wykończyć  AmE potocznie
   I want you to off him. (Chcę, żebyś go wykończyła.)
   The poison wasn't strong enough to off them. (Trucizna nie była na tyle silna, żeby ich zabić.)
 2. finish ****
 3. whack
phrasal verb
 1. wipe out *
czasownik
 1. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 2. exhaust **
 3. trim **
 4. hit *****
 5. knacker

Powiązane zwroty — "wykończenie"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
kończyć = end +4 znaczenia
ukończyć = complete +1 znaczenie
zakończyć = conclude +4 znaczenia
inne
inne
przymiotnik

"wykończenie" — Słownik kolokacji angielskich

final touch kolokacja
 1. final przymiotnik + touch rzeczownik = ostatni szlif, wykończenie
  Bardzo silna kolokacja

  As a final touch, Q did her hair and makeup.

finishing touch kolokacja
 1. finishing przymiotnik + touch rzeczownik = ostatni szlif, wykończenie
  Bardzo silna kolokacja

  She raised her hand as he applied the finishing touches.

  Podobne kolokacje: