"coś strasznego" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "coś strasznego" po polsku

coś strasznego

idiom
 1. fair cow
 2. enough to make the angels weep
obrazek do "terrible" po polsku Ciemny Przerażający Las Zdjęcie Stock - Obraz: 53597903
przymiotnik
 1. terrible ***
  • straszny, okropny
   I've made a terrible mistake sending this text message to her. (Popełniłem straszny błąd, wysyłając jej tego SMSa.)
   He's had a terrible accident. (On miał okropny wypadek.)
   link synonim: awful
   zobacz także: horrible, fearful, shocking
 2. frightening *
  • przerażający, zatrważający, straszny, straszliwy
   They told me a frightening story. (Oni opowiedzieli mi przerażającą historię.)
   Prospect for the future was frightening to him. (Perspektywa na przyszłość była dla niego przerażająca.)
   The accident was a frightening experience. (Wypadek był strasznym doświadczeniem.)
   The old house was frightening at night. (Stary dom był przerażający w nocy.)
   link synonim: scary
 3. scary ** , także: scarey BrE
 4. horrible **
  • koszmarny, straszny, fatalny, okropny (np. doświadczenie)
   It was a horrible experience! (To było koszmarne doświadczenie!)
   This film was extremely horrible. (Ten film był niezwykle koszmarny.)
 5. terrifying *
 6. tremendous **
 7. dreadful
 8. brutal , **
 9. gruesome
 10. creepy potocznie
 11. fearsome
 12. lurid
 13. horrid
 14. harrowing
 15. hairy
 16. fearful *
 17. spooky
 18. dreaded , dread
 19. unholy
 20. ghastly
 21. ungodly
 22. frightful
 23. redoubtable
 24. direful
 25. ugsome
 26. ghastful
 27. purgatorial   dawne użycie
  His experience at the university was purgatorial. (Jego doświadczenie na uniwersytecie było straszne.)
  The place was purgatorial, everyone was scared. (Miejsce było straszne, wszyscy byli wystraszeni.)
 28. killer **
  • straszny, okropny, morderczy slang
   It was a killer walk, I have to rest. (To był morderczy spacer, muszę odpocząć.)
   I have to quit this killer job, I hate it. (Muszę rzucić tę okropną pracę, nienawidzę jej.)
idiom
 1. like death warmed over

powered by  eTutor logo