ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(3) know, join, recruit
Kolokacji: 3
(4) award
Kolokacji: 2
(7) dance, scatter, rock
Kolokacji: 3
(8) look, stare
Kolokacji: 3
1. look up at the stars = popatrz w górę na gwiazdy look up at the stars
2. stare at the stars = spojrzenie u gwiazd stare at the stars
3. stare up at the stars = podnieś wzrok na gwiazdy stare up at the stars
  • I tipped my head a little, to see her staring up at the stars again.
  • She lay back against the ground and stared up at the stars.
  • He stood for a long time staring up at the stars.
  • Gary lay on his human back and stared up at the stars.
  • He rolled over onto his back and stared up at the stars.
  • A few hours later I stared up at the stars, bright in a clear black sky.
  • I lay in my chair and stared up at the stars.
  • He walked into the night to stare up at the myriad stars.
  • She stared up at the stars and was suddenly very afraid.
  • I rolled onto my back and stared up at the stars.
(9) thank, appear, look, need
Kolokacji: 4
(10) use, dedicate, shoot, measure
Kolokacji: 4
(11) kill, pop
Kolokacji: 2
(12) show, display
Kolokacji: 2
(13) surround, paint
Kolokacji: 2
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.