"star ranging" — Słownik kolokacji angielskich

star ranging kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmowanie gwiazdorskie
  1. star rzeczownik + range czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was observed to be an irregular variable star ranging from 12 to 14 in apparent magnitude.

    Podobne kolokacje: