BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. star rises = gwiazda wschodzi star rises
2. Star flies = Gwiazda leci Star flies
3. star follows = gwiazda następuje star follows
4. star drifts = dryfy gwiazdorskie star drifts
5. star sheds = szopy gwiazdorskie star sheds
6. star swims = pływania gwiazdorskie star swims
7. star floats = gwiazda płynie star floats
8. star pours = gwiazda leje star pours
9. star ascends = gwiazda wspina się star ascends
10. star travels = gwiazda podróżuje star travels
11. star slides = zjeżdżalnie gwiazdorskie star slides
(13) report, reveal, sing, sign
Kolokacji: 4
(15) lose, compete
Kolokacji: 2
(16) blaze, mark, score, shoot
Kolokacji: 4
(21) lie, live, exist, consist
Kolokacji: 4
(22) emit, eject
Kolokacji: 2
(23) join, vary, collide, merge
Kolokacji: 4
(24) keep, celebrate
Kolokacji: 2
(25) stud, cross
Kolokacji: 2
(26) prick, pierce
Kolokacji: 2
(27) exhibit, sit, display
Kolokacji: 3
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.