ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
3. star stating = stwierdzanie gwiazdorskie star stating
4. star begins = gwiazda napoczyna star begins
5. star comes = gwiazda przychodzi star comes
8. star goes = gwiazda idzie star goes
11. star looks = gwiazda patrzy star looks
12. star moves = gwiazda rusza się star moves
14. star rises = gwiazda wschodzi star rises
15. directed by stars = w reżyserii gwiazd directed by stars
16. star seems = gwiazda wydaje się star seems
18. Star wins = Gwiazda wygrywa Star wins
19. star running = bieganie gwiazdorskie star running
20. star forms = formy gwiazdorskie star forms
21. star shows = gwiazda pokazuje star shows
22. star gets = gwiazda dostaje star gets
23. star calling = powołanie gwiazdorskie star calling
24. star turns = gwiazda obraca się star turns
25. star takes = gwiazda bierze star takes
26. star comes out = gwiazda wychodzi star comes out
29. star gives = gwiazda daje star gives
31. star leaves = liście gwiazdorskie star leaves
33. star grows = gwiazda rośnie star grows
34. Toronto Star reports = Toronto raporty gwiazdorskie Toronto Star reports
35. star fades = gwiazda przygasa star fades
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.