"star playing" — Słownik kolokacji angielskich

star playing kolokacja
Popularniejsza odmiana: star plays
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): granie gwiazdorskie
  1. star rzeczownik + play czasownik
    Luźna kolokacja

    Many country and western stars have played there over the years.

    Podobne kolokacje: