"star shines" — Słownik kolokacji angielskich

star shines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda świeci
  1. star rzeczownik + shine czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The great blue star shining where the red one had been.

    Podobne kolokacje: