ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(3) know, join, recruit
Kolokacji: 3
(4) award
Kolokacji: 2
3. Star is followed = Za gwiazdą jadą Star is followed
4. observe stars = zauważ gwiazdy observe stars
6. watch the stars = przyjrzyj się gwiazdy watch the stars
7. lose one's star = przegrywać czyjś gwiazda lose one's star
8. star is found = gwiazda zostanie znaleziona star is found
9. win a Bronze Star = wygraj Gwiazdę z brązu win a Bronze Star
10. see as a star = zobacz siebie jako gwiazdę see as a star
11. lose in the Stars = przegraj w Gwiazdach lose in the Stars
12. star located = gwiazda zlokalizowała star located
13. detect stars = wykryj gwiazdy detect stars
(7) dance, scatter, rock
Kolokacji: 3
(8) look, stare
Kolokacji: 3
(9) thank, appear, look, need
Kolokacji: 4
(10) use, dedicate, shoot, measure
Kolokacji: 4
(11) kill, pop
Kolokacji: 2
(12) show, display
Kolokacji: 2
(13) surround, paint
Kolokacji: 2
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.